Điện trở 5.6K 0.33W 562 dán 1210 (L3.2xW2.5mm) sai số 1%

Giá: 500 VNĐ

Điện trở 5.6K 0.33W 562 dán 1210 (L3.2xW2.5mm) sai số 1%

Mã: RES1210-5.6K0.33W;

Kiểu chân: dán 1210 (L3.2xW2.5mm);

Phân nhóm: điện trở dán 1210;

Dùng cho: Vật tư PLC;

Tag: Điện trở dán 1210; điện trở dán R390, điện trở dán 0,39 ohm, 0.39 ohm

Tên hàng: Điện trở 5.6K 0.33W dán 1210 (L3.2xW2.5mm) sai số 1%; Mã: RES1210-5.6K0.33W; Kiểu chân: dán 1210 (L3.2xW2.5mm); Phân nhóm: điện trở dán 1210; Dùng cho: Vật tư PLC; Tag: Điện trở dán 1210; điện trở dán R390, điện trở dán 0,39 ohm, 0.39 ohm

Tên hàng: Điện trở 5.6K 0.33W dán 1210 (L3.2xW2.5mm) sai số 1%;
Mã: RES1210-5.6K0.33W;
Kiểu chân: dán 1210 (L3.2xW2.5mm);
Phân nhóm: điện trở dán 1210;
Dùng cho: Vật tư PLC;
Tag: Điện trở dán 1210; điện trở dán R390, điện trở dán 0,39 ohm, 0.39 ohm

Tags:
LÊN ĐẦU TRANG