RJH60D2 RJH60D2DPP TO220F IGBT 12A 600V

Giá: 13.000 VNĐ

Tên hàng: RJH60D2 RJH60D2DPP TO220F IGBT 12A 600V;

Mã: RJH60D2;

Kiểu chân: cắm TO-220F;

Dùng cho: Vật tư máy may

Tên hàng: RJH60D2 RJH60D2DPP TO220F IGBT 12A 600V;  Mã: RJH60D2;  Kiểu chân: cắm TO-220F;  Dùng cho: Vật tư máy may

Tên hàng: RJH60D2 RJH60D2DPP TO220F IGBT 12A 600V;
Mã: RJH60D2;
Kiểu chân: cắm TO-220F;
Dùng cho: Vật tư máy may

Tags: , ,