RX27-15W-10RJ Điện trở 10R 15W 10R 5%

Giá: 7.000 VNĐ

Tên hàng: RX27-15W-10RJ Điện trở 10R 15W 10R 5%;

Mã: RX27-15W-10RJ;

Tag: điện trở sứ, điện trở sứ hình chữ nhật

Tên hàng: RX27-15W-10RJ Điện trở 10R 15W 10R 5%;  Mã: RX27-15W-10RJ;  Tag: điện trở sứ, điện trở sứ hình chữ nhật

Tên hàng: RX27-15W-10RJ Điện trở 10R 15W 10R 5%;
Mã: RX27-15W-10RJ;
Tag: điện trở sứ, điện trở sứ hình chữ nhật

Tags: ,
LÊN ĐẦU TRANG