RX27-5W-4.7RJ Điện trở 4.7R 5W 4.7R 5%

Giá: 4.000 VNĐ

Tên hàng: RX27-5W-4.7RJ Điện trở 4.7R 5W 4.7R 5%;

Mã: RX27-5W-4.7RJ;

Tag: điện trở sứ 4.7R, 4R7, điện trở sứ hình chữ nhật

Tên hàng: RX27-5W-4.7RJ Điện trở 4.7R 5W 4.7R 5%;  Mã: RX27-5W-4.7RJ;  Tag: điện trở sứ 4.7R, 4R7, điện trở sứ hình chữ nhật

Tên hàng: RX27-5W-4.7RJ Điện trở 4.7R 5W 4.7R 5%;
Mã: RX27-5W-4.7RJ;
Tag: điện trở sứ 4.7R, 4R7, điện trở sứ hình chữ nhật

Tags: ,
LÊN ĐẦU TRANG