SLA7026M IC Driver 2-Phase Stepper Motor Unipolar Driver (TM)

Giá: 20.000 VNĐ

Tên hàng: SLA7026M IC Driver 2-Phase Stepper Motor Unipolar Driver (TM);

Mã: SLA7026M_OLD;

Kiểu chân: cắm;

Thương hiệu: San Ken;

Xuất xứ: Tháo máy;

Dùng cho: vật tư steper driver;

Hàng tương đương: SLA7024M, SLA7026M, SMA7029M

Tên hàng: SLA7026M IC Driver 2-Phase Stepper Motor Unipolar Driver (TM);  Mã: SLA7026M_OLD;  Kiểu chân: cắm;  Thương hiệu: San Ken;  Xuất xứ: Tháo máy;  Dùng cho: vật tư steper driver;  Hàng tương đương: SLA7024M, SLA7026M, SMA7029M

Tên hàng: SLA7026M IC Driver 2-Phase Stepper Motor Unipolar Driver (TM);
Mã: SLA7026M_OLD;
Kiểu chân: cắm;
Thương hiệu: San Ken;
Xuất xứ: Tháo máy;
Dùng cho: vật tư steper driver;
Hàng tương đương: SLA7024M, SLA7026M, SMA7029M

 

Tags: , , , , ,
LÊN ĐẦU TRANG