SMBJ200A-TR SMBJ200A MBJ 200A MBJ200A P6KE200A DO-214AA Diode TVS ZENER 200V 600W, TVS UNIDIRECT 600W 200V SMB

Giá: 1.500 VNĐ

SMBJ200A-TR SMBJ200A MBJ 200A MBJ200A P6KE200A DO-214AA Diode TVS ZENER 200V 600W, TVS UNIDIRECT 600W 200V SMB

Mã: SMBJ200A_P6KE200A ;

Kiểu chân: dán DO-214AA;

Dùng cho: vật tư SERVO;

Phân nhóm: Zener P6KE

Tên hàng: SMBJ200A P6KE200A DO-214AA Diode zener 200V 600W dán; Mã: SMBJ200A_P6KE200A ; Kiểu chân: dán DO-214AA; Dùng cho: vật tư SERVO; Phân nhóm: Zener P6KE

Tên hàng: SMBJ200A P6KE200A DO-214AA Diode zener 200V 600W dán;
Mã: SMBJ200A_P6KE200A ;
Kiểu chân: dán DO-214AA;
Dùng cho: vật tư SERVO;
Phân nhóm: Zener P6KE

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG