STK401-090 IC khuếch đại âm thanh AF Audio Amplifier 50W

Giá: 89.500 VNĐ

Tên hàng: STK401-090 IC khuếch đại âm thanh AF Audio Amplifier 50W;

Mã: STK401-090;

Kiểu chân: cắm 16 pin;

Thương hiệu: SANYO

Hàng tương đương: STK400-010 10W STK401-010 10W STK400-020 15W  STK401-020 15W × 2 STK400-030 20W  STK401-030 20W STK400-040 25W  STK401-040 25W STK400-050 30W STK401-050 30W STK400-060 35W  STK401-060 35W STK400-070 40W STK401-070 STK400-080 45W  STK401-080 45W STK400-090 50W  STK401-090 50W STK400-100 60W  STK401-100 60W STK400-110 70W  STK401-110 70W STK401-120 80W STK401-130 100W STK401-140 120W

Phân nhóm: IC Ampli

Mã kho: STK401-090_-IC

Tên hàng: STK401-090 IC khuếch đại âm thanh AF Audio Amplifier 50W; Mã: STK401-090; Kiểu chân: cắm 16 pin; Thương hiệu: SANYO; Phân nhóm: IC Ampli;

Tên hàng: STK401-090 IC khuếch đại âm thanh AF Audio Amplifier 50W;
Mã: STK401-090;
Kiểu chân: cắm 16 pin;
Thương hiệu: SANYO; Phân nhóm: IC Ampli;

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG