STK4192II IC Khuếch đại ampli

Giá: 56.000 VNĐ

Tên hàng :STK4192II IC Khuếch đại ampli;

mã hàng : STK4192II;

Hãng sx: SANYO;

Kiểu chân: cắm;

Dùng cho: Vật tư ampli

Tên hàng :STK4192II IC Khuếch đại ampli; mã hàng : STK4192II; Hãng sx: SANYO; Kiểu chân: cắm; Dùng cho: Vật tư ampli

Tên hàng :STK4192II IC Khuếch đại ampli;
mã hàng : STK4192II;
Hãng sx: SANYO;
Kiểu chân: cắm;
Dùng cho: Vật tư ampli

Tags: , , , ,
LÊN ĐẦU TRANG