1N4742

Tên hàng: 1N4742 Diode Zener 12V 1W; Mã: 1N4742; Kiểu chân: dán

1N4742 Diode Zener 12V 1W

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: 1N4742 Diode Zener 12V 1W;

Mã: 1N4742;

Kiểu chân: dán

LÊN ĐẦU TRANG