3AR2280JZ

Tên hàng: 3AR2280JZ ICE3AR2280JZ IC nguồn; Mã: 3AR2280JZ; Kiểu chân: cắm DIP-7; Thương hiệu: inifineon; Xuất xứ: chính hãng; dùng cho: vật tư bếp từ; Hàng tương đương: ICE3AR2280JZ 3AR2280JZ-1 3AR2280JZ-2; Mã kho: 3AR2280JZ_100

3AR2280JZ ICE3AR2280JZ IC nguồn

Giá: 15.000 VNĐ

Tên hàng: 3AR2280JZ ICE3AR2280JZ IC nguồn;

Mã: 3AR2280JZ;

Kiểu chân: cắm DIP-7;

Thương hiệu: inifineon;

Xuất xứ: chính hãng;

dùng cho: vật tư bếp từ;

Hàng tương đương: ICE3AR2280JZ 3AR2280JZ-1 3AR2280JZ-2;

Mã kho: 3AR2280JZ_100

Tên hàng: 3AR2280JZ ICE3AR2280JZ IC nguồn; Mã: 3AR2280JZ; Kiểu chân: cắm DIP-7; Hãng sx: inifineon; dùng cho: vật tư bếp từ

3AR2280JZ ICE3AR2280JZ IC nguồn

Giá: 14.500 VNĐ

Tên hàng: 3AR2280JZ ICE3AR2280JZ IC nguồn;

Mã: 3AR2280JZ;

Kiểu chân: cắm DIP-7;

Hãng sx: inifineon;

dùng cho: vật tư bếp từ

LÊN ĐẦU TRANG