74LS00 SN74LS00N DIP-14 IC Số;

Tên hàng: 74LS00 SN74LS00N DIP-14 IC Số; Mã: SN74LS00N; Kiểu chân: cắm DIP-14; Hãng sx: TI;

74LS00 SN74LS00N DIP-14 IC Số

Giá: 5.500 VNĐ

Tên hàng: 74LS00 SN74LS00N DIP-14 IC Số;

Mã: SN74LS00N;

Kiểu chân: cắm DIP-14;

Hãng sx: TI;