CAPP-220uF50V

Tên hàng:Tụ hóa 220uF 50V 220uF 10x16mm; Mã: CAPP-220uF50V

Tụ hóa 220uF 50V 220uF 10x16mm;

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng:Tụ hóa 220uF 50V 220uF 10x16mm;

Mã: CAPP-220uF50V