DC3-24P_S;

Tên hàng: DC3-24P IDE24P Box header 12x2p 2.54mm đực thẳng; Mã: DC3-24P_S; Hàng tương đương: IDE 24

DC3-24P IDE24P Box header 12x2p 2.54mm đực thẳng

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng: DC3-24P IDE24P Box header 12x2p 2.54mm đực thẳng;

Mã: DC3-24P_S;

Hàng tương đương: IDE 24

LÊN ĐẦU TRANG