DC3-40P_S;

Tên hàng: DC3-40P IDE30P Box header 20x2p 2.54mm đực thẳng; Mã: DC3-40P_S; Hàng tương đương: IDE 40

DC3-40P IDE30P Box header 20x2p 2.54mm đực thẳng

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: DC3-40P IDE30P Box header 20x2p 2.54mm đực thẳng;

Mã: DC3-40P_S;

Hàng tương đương: IDE 40

LÊN ĐẦU TRANG