Đế IC 28 chân dẹ

Đế IC 28 chân dẹt; Mã: DIP28S

Giá: 3.500 VNĐ

Đế IC 28 chân dẹt; Mã: DIP28S

LÊN ĐẦU TRANG