DO-214AA

Tên hàng: KE SMBJ5.0A, P6SMB5.0A SMB, DO-214AA ,Diode zener 5V 600W dán; Mã: KE_SMBJ5.0A_P6SMB5.0A; Kiểu chân: dán DO-214AA; Dùng cho: vật tư SERVO; Phân nhóm: Zener P6

KE SMBJ5.0A P6SMB5.0A SMB DO-214AA Diode zener 5V 600W dán

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: KE SMBJ5.0A, P6SMB5.0A SMB, DO-214AA ,Diode zener 5V 600W dán;

Mã: KE_SMBJ5.0A_P6SMB5.0A;

Kiểu chân: dán DO-214AA;

Dùng cho: vật tư SERVO;

Phân nhóm: Zener P6

Tên hàng: RL207 GS2M Diode dán 2A 1000V SMB; kiểu chân: DO-214AA

RL207 GS2M Diode dán 2A 1000V SMB

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: RL207 GS2M Diode dán 2A 1000V SMB;

kiểu chân: DO-214AA

LÊN ĐẦU TRANG