IC sạc pin Li-on

Tên hàng: TP4056 IC sạc pin Li-on 1A; Mã hàng:40 56E; Kiểu chân: dán SOP-8; 1A Standalone Linear Li-lon Battery Charger with Thermal Regulation in SOP-8

TP4056 IC sạc pin Li-on 1A

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: TP4056 IC sạc pin Li-on 1A;

Mã hàng: 4056E;

Kiểu chân: dán SOP-8; 1A Standalone Linear Li-lon Battery Charger with Thermal Regulation in SOP-8

LÊN ĐẦU TRANG