IR2233J 3-PHASE BRIDGE DRIVER;

Tên hàng: IR2233J 3-PHASE BRIDGE DRIVER; Kiểu chân: dán PLCC-44; Hãng sx: IR; Mã: IR2233J; Tag: IR2133 IR2135 IR2233 IR2235 3-PHASE BRIDGE DRIVER

IR2233J 3-PHASE BRIDGE DRIVER

Giá: 53.500 VNĐ

Tên hàng: IR2233J 3-PHASE BRIDGE DRIVER;

Kiểu chân: dán PLCC-44;

Hãng sx: IR; Mã: IR2233J;

Tag: IR2133 IR2135 IR2233 IR2235 3-PHASE BRIDGE DRIVER

LÊN ĐẦU TRANG