Mắt thu hồng ngoại 3 chân đen nhỏ;

Tên hàng; HS0038B Mắt thu hồng ngoại 3 chân đen nhỏ; Mã: HS0038B; Dùng cho: vật tư TIVI; Vật tư quạt

HS0038B Mắt thu hồng ngoại 3 chân đen nhỏ

Giá: 3.500 VNĐ

Tên hàng; HS0038B Mắt thu hồng ngoại 3 chân đen nhỏ;

Mã: HS0038B;

Dùng cho: vật tư TIVI; Vật tư quạt

LÊN ĐẦU TRANG