MT3516W

Tên hàng: MT3516W Diode cầu 35A 1600V; Mã: MT3516W; Kiểu chân: cắm 5 chân thẳng;

MT3516W Diode cầu 35A 1600V

Giá: Liên Hệ

Tên hàng: MT3516W Diode cầu 35A 1600V;

Mã: MT3516W;

Kiểu chân: cắm 5 chân thẳng;

LÊN ĐẦU TRANG