SIEMENS

Tên hàng: Cảm ứng màn hình HMI Siemens MP277-10 6AV6643-0CD01-1AX1; Mã: MP277_CU

Cảm ứng màn hình HMI Siemens MP277-10 6AV6643-0CD01-1AX1

Giá: Liên Hệ

Tên hàng: Cảm ứng màn hình HMI Siemens MP277-10 6AV6643-0CD01-1AX1;

Mã: MP277_CU

Tên hàng: Cảm ứng màn hình HMI Siemens TP270-10 6AV6545-0CC10-0AX0; Mã: TP270_CU

Cảm ứng màn hình HMI Siemens TP270-10 6AV6545-0CC10-0AX0

Giá: Liên Hệ

Tên hàng: Cảm ứng màn hình HMI Siemens TP270-10 6AV6545-0CC10-0AX0;

Mã: TP270_CU

Tên hàng: Cảm ứng màn hình HMI Siemens TP170B 6AV6545-0BC15-2AX0 6AV6 545-0BC15-2AX0; Mã: TP170B_CUTên hàng: Cảm ứng màn hình HMI Siemens TP170B 6AV6545-0BC15-2AX0 6AV6 545-0BC15-2AX0; Mã: TP170B_CU

Cảm ứng màn hình HMI Siemens TP170B 6AV6545-0BC15-2AX0 6AV6 545-0BC15-2AX0

Giá: Liên Hệ

Tên hàng: Cảm ứng màn hình HMI Siemens TP170B 6AV6545-0BC15-2AX0 6AV6 545-0BC15-2AX0;

Mã: TP170B_CU

Tên hàng: Cảm ứng màn hình HMI Siemens Smart700IE 6AV6648-0BC11-3AX0; Mã: Smart700IE_CU

Cảm ứng màn hình HMI Siemens Smart700IE 6AV6648-0BC11-3AX0

Giá: Liên Hệ

Tên hàng: Cảm ứng màn hình HMI Siemens Smart700IE 6AV6648-0BC11-3AX0;

Mã: Smart700IE_CU

Bàn phím màn hình cảm ứng HMI SIEMENS OP277 6AV6643-0BA01-1AX0 6AV6 643-0BA01-1AX1

Giá: Liên Hệ

Bàn phím màn hình cảm ứng HMI SIEMENS OP277 6AV6643-0BA01-1AX0 6AV6 643-0BA01-1AX1; Mã: OP277_KEYPAD; Hãng sx: SIEMENS

LÊN ĐẦU TRANG