SOP-16

Tên hàng: AM26LS31CDR AM26LS31C AM26LS31 SOP16 3.9mm IC truyền thông Quad Receiver RS-422; Mã: AM26LS31C_3.9; Hãng sx: TI; Kiểu chân: dán SOP-16 3.9mm; Hàng tương đương: AM26LS31, 26LS31; Mã kho: AM26LS31C_088

AM26LS31CDR AM26LS31C AM26LS31 SOP16 3.9mm IC truyền thông Quad Receiver RS-422

Giá: 7.500 VNĐ

Tên hàng: AM26LS31CDR AM26LS31C AM26LS31 SOP16 3.9mm IC truyền thông Quad Receiver RS-422;

Mã: AM26LS31C_3.9;

Hãng sx: TI;

Kiểu chân: dán SOP-16 3.9mm;

Hàng tương đương: AM26LS31, 26LS31;

Mã kho: AM26LS31C_088

Tên hàng: TLP281-4 TLP281-4GB Photo-Tran 4 in 1; Kiểu chân: dán SOP-16; Hãng sx: TOSHIBA; Mã: TLP281-4GB

TLP281-4 TLP281-4GB Photo-Tran 4 in 1

Giá: 8.000 VNĐ

Tên hàng: TLP281-4 TLP281-4GB Photo-Tran 4 in 1;

Kiểu chân: dán SOP-16;

Hãng sx: TOSHIBA;

Mã: TLP281-4GB

Tên hàng: ADM202EA ADM202EARN IC Giao tiếp truyền thông 232; Kiểu chân: dán SOP-16; Mã: ADM202EA; Dùng cho: Vật tư máy may

ADM202EA ADM202EARN IC Giao tiếp truyền thông 232

Giá: 22.500 VNĐ

Tên hàng: ADM202EA ADM202EARN IC Giao tiếp truyền thông 232;

Kiểu chân: dán SOP-16;

Mã: ADM202EA;

Dùng cho: Vật tư máy may

Tên hàng: DG441DY IC chuyển kênh tương tự; Kiểu chân: dán SOP-16; Mã: DG441DY

DG441DY IC chuyển kênh tương tự

Giá: 19.000 VNĐ

Tên hàng: DG441DY IC chuyển kênh tương tự;

Kiểu chân: dán SOP-16;

Mã: DG441DY

Tên hàng: CD2399 PT2399 Echo Processer IC; Kiểu chân: dán SOP-16; Hãng sx: PTC; Dùng cho: Vật tư ampli

CD2399 PT2399 Echo Processer IC

Giá: 4.500 VNĐ

Tên hàng: CD2399 PT2399 Echo Processer IC;

Kiểu chân: dán SOP-16;

Hãng sx: PTC;

Dùng cho: Vật tư ampli

Tên hàng: A1602 uPA1602 UPA1602GS IC DRIVER 7 MOSFET ARRAY; Kiểu chân: SOP-16

A1602 uPA1602 UPA1602GS IC DRIVER 7 MOSFET ARRAY

Giá: 27.500 VNĐ

Tên hàng: A1602 uPA1602 UPA1602GS IC DRIVER 7 MOSFET ARRAY;

Kiểu chân: SOP-16

Tên hàng: 74HC595A TC74HC595A IC LOGIC Số; Kiểu chân: dán SOP-16 5.2mm; Hãng sx: TOSHIBA; Mã: TC74HC595A

74HC595A TC74HC595A IC LOGIC Số

Giá: 8.500 VNĐ

Tên hàng: 74HC595A TC74HC595A IC LOGIC Số;

Kiểu chân: dán SOP-16 5.2mm;

Hãng sx: TOSHIBA;

Mã: TC74HC595A

Tên hàng: 74HC4051D 74HCT4051D IC số; Kiểu chân: dán SOP-16 3.9mm; Hãng sx: PHILIP; Mã: 74HC4051D

74HC4051D 74HCT4051D IC số

Giá: 9.500 VNĐ

Tên hàng: 74HC4051D 74HCT4051D IC số;

Kiểu chân: dán SOP-16 3.9mm;

Hãng sx: PHILIP;

Mã: 74HC4051D

Tên hàng: CH340G IC Giao Tiếp USB; Kiểu chân: dán SOP-16; Hãng sx: WCH; Mã: CH340G

CH340G IC Giao Tiếp USB

Giá: 15.500 VNĐ

Tên hàng: CH340G IC Giao Tiếp USB;

Kiểu chân: dán SOP-16;

Hãng sx: WCH;

Mã: CH340G

Tên hàng: A316J HCPL-316J HP316J Photocoupler; Kiểu chân: dán SOP-16; Hãng sx: AVAGO; Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo driver

A316J HCPL-316J HP316J Photocoupler

Giá: 16.500 VNĐ

Tên hàng: A316J HCPL-316J HP316J Photocoupler;

Kiểu chân: dán SOP-16;

Hãng sx: AVAGO;

Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo driver

Tên hàng: PS2801-4 Photocouplers opto cách ly quang; Kiều chân: SOP-16; Hãng SX: NEC; Mã: PS2801-4; Tag: PS2801 Photocouplers opto cách ly quang, 2805-4, PS2805-1, PS2805-2, PS2805-3, PS2805C-4

PS2801-4 Photocouplers opto cách ly quang

Giá: 20.500 VNĐ

Tên hàng: PS2801-4 Photocouplers opto cách ly quang;

Kiều chân: SOP-16;

Hãng SX: NEC;

Mã: PS2801-4;

Tag: PS2801 Photocouplers opto cách ly quang, 2805-4, PS2805-1, PS2805-2, PS2805-3, PS2805C-4

Tên hàng: IR2110S Half-Bridge Driver; Kiểu chân: dán SOP-16

IR2110S Half-Bridge Driver

Giá: 11.000 VNĐ

Tên hàng: IR2110S Half-Bridge Driver;

Kiểu chân: dán SOP-16

Tên hàng: TC4051BF 4051BF SOP-16 5.2mm IC số; Mã: 4051BF; Kiểu chân: dán SOP-16 5.2mm; Thương hiệu: Toshiba; Xuất xứ: chính hãng; Hàng tương đương: HCF4051M013TR 74hc4051 cd4015

TC4051BF 4051BF SOP-16 5.2mm IC số

Giá: 10.500 VNĐ

Tên hàng: TC4051BF 4051BF SOP-16 5.2mm IC số;

Mã: 4051BF;

Kiểu chân: dán SOP-16 5.2mm;

Thương hiệu: Toshiba;

Xuất xứ: chính hãng;

Hàng tương đương: HCF4051M013TR 74hc4051 cd4015

Tên hàng: TC4051BF 4051BF SOP-16 TOS

TC4051BF 4051BF SOP-16 TOS

Giá: 4.500 VNĐ

Tên hàng: TC4051BF 4051BF SOP-16 TOS

LÊN ĐẦU TRANG