TJA1040T

TJA1040T TJA1040 SOP8 IC truyền thông CAN TRANSCEIVER 1MBd

Giá: 10.000 VNĐ

Tên hàng: TJA1040T TJA1040 SOP8 IC truyền thông CAN TRANSCEIVER 1MBd;

Mã: TJA1040;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Thương hiệu: NXP;

Phân nhóm: IC giao tiếp, truyền thông

LÊN ĐẦU TRANG