TLP557

Tên hàng: TLP557 DIP8 Photo-Tran Optocoupler Logic-Out Push-Pull; Mã: TLP557; Kiểu chân: cắm DIP-8; Hãng sx: Toshiba; Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo

TLP557 DIP8 Photo-Tran Optocoupler Logic-Out Push-Pull

Giá: 10.000 VNĐ

Tên hàng: TLP557 DIP8 Photo-Tran Optocoupler Logic-Out Push-Pull;

Mã: TLP557;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Hãng sx: Toshiba;

Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo

LÊN ĐẦU TRANG