Tụ nhôm dán 470uF 16V

Tên hàng: Tụ nhôm dán 470uF 16V SMD 8x10mmTên hàng: Tụ nhôm dán 470uF 16V SMD 8x10mm

Tụ nhôm dán 470uF 16V SMD 8x10mm

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: Tụ nhôm dán 470uF 16V SMD 8x10mm

LÊN ĐẦU TRANG