Thạch anh 48MHz 4 chân dán 3225 3.2×2.5mm

Giá: 7.500 VNĐ

Tên: Thạch anh 48MHz 4 chân dán 3225 3.2×2.5mm;

Mã: TA3225-48MHz

Kiểu chân: dán 3225

ta3225-48mhz

Tags:
LÊN ĐẦU TRANG