Tụ cao áp 2KV 681K

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: Tụ cao áp 2KV 681K;

Mã: CAP2KV681K

Tên hàng: Tụ cao áp 2KV 681K;  Mã: CAP2KV681K

Tên hàng: Tụ cao áp 2KV 681K;
Mã: CAP2KV681K

Tags: ,