Tụ CBB 224J 100V 0.22uF 100V 5mm

Giá: 1,000 VNĐ

Tên hàng: Tụ CBB 224J 100V 0.22uF 100V 5mm;

Mã: CBB-224J100V

Tên hàng: Tụ CBB 224J 100V 0.22uF 100V 5mm;  Mã: CBB-224J100V

Tên hàng: Tụ CBB 224J 100V 0.22uF 100V 5mm;
Mã: CBB-224J100V

Tags: ,
LÊN ĐẦU TRANG