Tụ hóa 1000uF/10V 8x16mm

Giá: 2,000 VNĐ

Tên: Tụ hóa 1000uF/10V 8x16mm; Kiểu chân: cắm; Tag: tụ hóa 1000uF/10V, tụ 1000uF/100V, tụ phân cực 1000uF/10V, 10V1000UF, 1000UF10V

Mã: 1000uF/10V1000uF 10V