Tụ hóa 100uF 25V 100uF 6x7mm

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: Tụ hóa 100uF 25V 100uF 6x7mm;

Mã: CAPP-100uF25V

Tên hàng: Tụ hóa 100uF 25V 100uF 6x7mm;  Mã: CAPP-100uF25V

Tên hàng: Tụ hóa 100uF 25V 100uF 6x7mm;
Mã: CAPP-100uF25V

Tags: ,
LÊN ĐẦU TRANG