Tụ hóa 2200uF 16V 2200uF 10x20mm

Giá: 1,500 VNĐ

Tên hàng: Tụ hóa 2200uF 16V 2200uF 10x20mm;

Mã: CAPP-2200uF16V

Tên hàng: Tụ hóa 2200uF 16V 2200uF 10x20mm;  Mã: CAPP-2200uF16V

Tên hàng: Tụ hóa 2200uF 16V 2200uF 10x20mm;
Mã: CAPP-2200uF16V

Tags: ,
LÊN ĐẦU TRANG