Tụ hóa 3300uF 10V 3300uF 10x20mm

Giá: 1,500 VNĐ

Tên hàng: Tụ hóa 3300uF 10V 3300uF 10x20mm;

Mã: CAPP-3300uF10V

Tên hàng: Tụ hóa 3300uF 10V 3300uF 10x20mm;  Mã: CAPP-3300uF10V

Tên hàng: Tụ hóa 3300uF 10V 3300uF 10x20mm;
Mã: CAPP-3300uF10V

Tags: ,
LÊN ĐẦU TRANG