Tụ hóa 47uF 50V 47uF 6x7mm

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: Tụ hóa 47uF 50V 47uF 6x7mm;

Mã: CAPP-47uF50V

Tên hàng: Tụ hóa 47uF 50V 47uF 6x7mm;  Mã: CAPP-47uF50V

Tên hàng: Tụ hóa 47uF 50V 47uF 6x7mm;
Mã: CAPP-47uF50V

Tags: ,
LÊN ĐẦU TRANG