Tụ kẹo CBB22 335J400V 3.3uF 400V 25mm

Giá: 5,500 VNĐ

Tên hàng: Tụ kẹo CBB22 335J400V 3.3uF 400V 25mm;

Mã: CBB22-355J400V25mm

Tên hàng: Tụ kẹo CBB22 335J400V 3.3uF 400V 25mm;  Mã: CBB22-355J400V25mm

Tên hàng: Tụ kẹo CBB22 335J400V 3.3uF 400V 25mm;
Mã: CBB22-355J400V25mm

Tags: ,
LÊN ĐẦU TRANG