Tụ nhôm dán 10uF 50V SMD 5x5mm

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: Tụ nhôm dán 10uF 50V SMD 5x5mm

Tên hàng: Tụ nhôm dán 10uF 50V SMD 5x5mm

Tên hàng: Tụ nhôm dán 10uF 50V SMD 5x5mm

Tags: