Tụ nhôm dán 330uF 25V SMD 8x10mm

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: Tụ nhôm dán 330uF 25V SMD 8x10mm

Tên hàng: Tụ nhôm dán 330uF 25V SMD 8x10mm

Tên hàng: Tụ nhôm dán 330uF 25V SMD 8x10mm

Tags: