Tụ Phân Cực

Tụ hóa 2200uF/50V 18x30mm

Giá: 4,000 VNĐ

Tên: Tụ hóa 2200uF/50V 18x30mm; Kiểu chân: cắm; Tag: tụ hóa 2200uF/50V, tụ 2200uF/50V, tụ phân cực 2200uF/50V, 50V2200UF, 2200UF50V Mã: 2200uF/50V  

Tụ hóa 2200uF/35V 16x25mm

Giá: 3,000 VNĐ

Tên: Tụ hóa 2200uF/35V 16x25mm; Kiểu chân: cắm; Tag: tụ hóa 2200uF/35V, tụ 2200uF/35V, tụ phân cực 2200uF/35V, 35V2200UF, 2200UF35V MÃ: 2200uF/35V  

LÊN ĐẦU TRANG