UC3843AD UC3843BD UC3843 SOP14 3.9mm IC nguồn

Giá: 6.500 VNĐ

Tên hàng: UC3843AD UC3843BD UC3843 SOP14 3.9mm IC nguồn;

Mã: UC3843AD;

Kiểu chân: dán SOP-14;

Thương hiệu: ON;

Hàng tương đương: UC3843AD14 UC3843D14

Tên hàng: UC3843AD UC3843BD UC3843 SOP14 3.9mm IC nguồn;  Mã: UC3843AD;  Kiểu chân: dán SOP-14;  Thương hiệu: ON;  Hàng tương đương: UC3843AD14 UC3843D14

Tên hàng: UC3843AD UC3843BD UC3843 SOP14 3.9mm IC nguồn;
Mã: UC3843AD;
Kiểu chân: dán SOP-14;
Thương hiệu: ON;
Hàng tương đương: UC3843AD14 UC3843D14

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG