UC3844B UC3844 3844 SOP8 IC nguồn Switching

Giá: 5.000 VNĐ

Tên hàng: UC3844B UC3844 3844 SOP8 IC nguồn Switching;

Mã: UC3844B;

kiểu chân: dán SOP-8;

Thương hiệu: ;

Hàng tương đương: UC2844B

Tên hàng: UC3844B UC3844 3844 SOP8 IC nguồn Switching;  Mã: UC3844B;  kiểu chân: dán SOP-8;  Thương hiệu: ;  Hàng tương đương: UC2844B

Tên hàng: UC3844B UC3844 3844 SOP8 IC nguồn Switching;
Mã: UC3844B;
kiểu chân: dán SOP-8;
Thương hiệu: ;
Hàng tương đương: UC2844B

Tags: , , , , ,