WTH(118) 4K7-2W, WTH118 4K7-2W Biến trở 4.7K 2W

Giá: 10.500 VNĐ

Tên hàng: WTH(118) 4K7-2W, WTH118 4K7-2W Biến trở 4.7K 2W;

Mã: WTH118-4K7-2W;

Dùng cho: Vật tư biến tần;

Thông số: Lỗ vít: M10x1mm;

Đường kính trục: 6mm;

Đường kính ngoài: 28.8mm, chiều dài tay vặn: 20mm;

Hàng tương đương: Triết áp 4K7 2W, biến trở 4K7 2W, triết áp 4.7K 2W;

Phân nhóm: Biến trở WTH118

Tên hàng: WTH(118) 4K7-2W, WTH118 4K7-2W Biến trở 4.7K 2W;  Mã: WTH118-4K7-2W;  Dùng cho: Vật tư biến tần;  Thông số: Lỗ vít: M10x1mm;  Đường kính trục: 6mm;  Đường kính ngoài: 28.8mm, chiều dài tay vặn: 20mm;  Hàng tương đương: Triết áp 4K7 2W, biến trở 4K7 2W, triết áp 4.7K 2W;  Phân nhóm: Biến trở WTH118

Tên hàng: WTH(118) 4K7-2W, WTH118 4K7-2W Biến trở 4.7K 2W;
Mã: WTH118-4K7-2W;
Dùng cho: Vật tư biến tần;
Thông số: Lỗ vít: M10x1mm;
Đường kính trục: 6mm;
Đường kính ngoài: 28.8mm, chiều dài tay vặn: 20mm;
Hàng tương đương: Triết áp 4K7 2W, biến trở 4K7 2W, triết áp 4.7K 2W;
Phân nhóm: Biến trở WTH118

Tags: ,
LÊN ĐẦU TRANG