072-0043 TO220 SCR-Transistor

Giá: 85.500 VNĐ

Tên hàng:  072-0043 TO220 SCR-Transistor;

Mã: 072-0043;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Dùng cho: vật tư Bộ điều chỉnh điện áp 1 chiều-DC controller

Tên hàng:  072-0043 TO220 SCR-Transistor;  Mã: 072-0043;  Kiểu chân: cắm TO-220;  Dùng cho: vật tư Bộ điều chỉnh điện áp 1 chiều-DC controller

Tên hàng: 072-0043 TO220 SCR-Transistor;
Mã: 072-0043;
Kiểu chân: cắm TO-220;
Dùng cho: vật tư Bộ điều chỉnh điện áp 1 chiều-DC controller

Tags: , ,