Biến Tần Yaskawa

YPHT31636-2D YPHT31600-1E Bo terminer + CPU của biến tần 22kw/30kW Yaskawa A1000

YPHT31636-2D YPHT31600-1E Bo terminer + CPU của biến tần 22kw/30kW Yaskawa A1000

Giá: Liên Hệ

YPHT31636-2D YPHT31600-1E Bo terminer + CPU của biến tần 22kw/30kW Yaskawa A1000 Mã : YPHT31636-2D YPHT31600-1E

YPHT31500-2D YPHT31551-1D Bo terminer + CPU của biến tần 18.5kw/15kW Yaskawa V1000

YPHT31500-2D YPHT31551-1D Bo terminer + CPU của biến tần 18.5kw/15kW Yaskawa V1000

Giá: Liên hệ

YPHT31500-2D YPHT31551-1D Bo terminer + CPU của biến tần 18.5kw/15kW Yaskawa V1000 Mã : YPHT31500-2D YPHT31551-1D

ETC740110-S800 Bo CPU biến tần 22kW 380V Yaskawa E1000 CIMR-EB4A0058AAA

Gía : Liên hệ

ETC740110-S800 Bo CPU biến tần 22kW 380V Yaskawa E1000 CIMR-EB4A0058AAA Mã : ETC740110

ETC740131 Bo Terminal biến tần Yaskawa E1000 CIMR-EB4A0058AAA

Gía : Liên hệ

ETC740131 Bo Terminal biến tần Yaskawa E1000 CIMR-EB4A0058AAA Mã : ETC740131

CIMR-AA2A0021FAA 0010 Biến tần 5.5kW/3.7kW YASKAWA A1000 

Gía:liên hệ

CIMR-AA2A0021FAA 0010 Biến tần 5.5kW/3.7kW YASKAWA A1000 Mã : CIMR-AA2A0021FAA Tình trạng: Đã test OK Xuất Xứ: Hàng Tháo Máy

CIMR-VT4A0023FBA 0047A Biến tần Yaskawa 11kW/7.5kW (TM)

GIÁ:LIÊN HỆ

CIMR-VT4A0023FBA 0047A Biến tần Yaskawa 11kW/7.5kW (TM) Mã : CIMR-VT4A0023FBA-0047A Tình trạng: Đã test ok Xuất Xứ: Hàng Tháo Máy  

CIMR-JT2A0006BAA 0035 Biến tần YASKAWA 1.1kW/0.75kW (TM)

GIÁ LIÊN HỆ

CIMR-JT2A0006BAA 0035 Biến tần YASKAWA 1.1kW/0.75kW (TM) Mã : CIMR-JT2A0006BAA-0035 Tình trạng: Đã test ok Xuất Xứ: Hàng Tháo Máy