IC Nguồn-Power Management ICs

TPS54226RGTR TPS54226RGT 54226 QFN16 IC nguồn, 2-A Synchronous Step-Down

Giá: 40.000VNĐ

​TPS54226RGTR TPS54226RGT 54226 QFN16 IC nguồn, 2-A Synchronous Step-Down
Mã: TPS54226RGTR
Kiểu chân: 16 chân vuông QFN-16

SA51709500 SOP20 IC NguồnMã: SA51709500Kiểu chân: 20 chân dán SOP-20;

SA51709500 SOP20 IC Nguồn

Giá: 300.000VND

SA51709500 SOP20 IC NguồnMã: SA51709500Kiểu chân: 20 chân dán SOP-20;

KLY-MK-21C Mạch nguồn 3 dây 100W cho Tivi 21 inch (dùng độ cho TV 14 đến 34 inch)

KLY-MK-21C Mạch nguồn 3 dây 100W cho Tivi 21 inch (dùng độ cho TV 14 đến 34 inch)

Giá: 35.000 VND

KLY-MK-21C Mạch nguồn 3 dây 100W cho Tivi 21 inch (dùng độ cho TV 14 đến 34 inch); Mã: KLY-MK-21C; Keywords: Mạch nguồn 3 dây, module nguồn 3 dây, độ nguồn cho tivi, bo nguồn 3 dây, độ nguồn cho tivi, cách độ nguồn, bo mạch nguồn 3 dây; Dùng cho: Vật tư TIVI; Phân nhóm: Module, bo mạch; Mã kho: KLY-MK-21C-216

Tên hàng: AOZ1014AI Z1014AI SOP8 IC nguồn 5A Simple Buck Regulator; Mã: Z1014AI; Kiểu chân: dán SOP-8;

AOZ1014AI Z1014AI SOP8 IC nguồn 5A Simple Buck Regulator

Giá: 13.500 VNĐ

Tên hàng: AOZ1014AI Z1014AI SOP8 IC nguồn 5A Simple Buck Regulator;

Mã: Z1014AI;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Tên hàng: ICE2PCS01 2PCS01 DIP8 IC Nguồn Switching; Mã: ICE2PCS01; kiểu chân: cắm DIP-8; Hàng tương đương: ICE2PCS01, ICE2PCS01G; Dùng cho: vật tư bếp từ; Mã kho: ICE2PCS01_nzi

ICE2PCS01 2PCS01 DIP8 IC Nguồn Switching

Giá: 19.500 VNĐ

Tên hàng: ICE2PCS01 2PCS01 DIP8 IC Nguồn Switching;

Mã: ICE2PCS01;

kiểu chân: cắm DIP-8;

Hàng tương đương: ICE2PCS01, ICE2PCS01G;

Dùng cho: vật tư bếp từ;

Mã kho: ICE2PCS01_nzi

Tên hàng: MC44608P40 44608P40 DIP8 IC nguồn; Mã: 44608P40; Kiểu chân: cắm DIP-8; Dùng cho: vật tư màn hình

MC44608P40 44608P40 DIP8 IC nguồn

Giá: 18.000 VNĐ

Tên hàng: MC44608P40 44608P40 DIP8 IC nguồn;

Mã: 44608P40;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Dùng cho: vật tư màn hình

Tên hàng: STR-A6059H A6059H DIP8 IC nguồn PWM; Mã: STR-A6059H; Kiểu chân: cắm DIP-8

STR-A6059H A6059H DIP8 IC nguồn PWM

Giá: 8,000 VNĐ

Tên hàng: STR-A6059H A6059H DIP8 IC nguồn PWM;

Mã: STR-A6059H;

Kiểu chân: cắm DIP-8

Tên hàng: THX203H DIP8 IC Nguồn Switching 18W; Mã: THX203H; Kiểu chân: cắm DIP-8; Tag: Ic nguồn bếp từ, ic nguồn công suất lớn, chế nguồn, độ nguồn đa năng; Mã kho: THX203H_143;

THX203H DIP8 IC Nguồn Switching 18W

Giá: 2,000 VNĐ

Tên hàng: THX203H DIP8 IC Nguồn Switching 18W;

Mã: THX203H;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Tag: Ic nguồn bếp từ, ic nguồn công suất lớn, chế nguồn, độ nguồn đa năng;

Mã kho: THX203H_143;

Tên hàng: TL431A TO92 IC Ổn Áp Nguồn; Mã: TL431A; Kiểu chân: cắm TO-92; Hàng tương đương: LM431A; Phân nhóm: Ic nguồn

TL431A TO92 IC Ổn Áp Nguồn

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: TL431A TO92 IC Ổn Áp Nguồn;

Mã: TL431A;

Kiểu chân: cắm TO-92;

Hàng tương đương: LM431A;

Phân nhóm: Ic nguồn

Tên hàng:SFIC-100A SFIC-10 SIP14 Ic nguồn; Mã: SFIC-100A_OLD; Kiểu chân: 14 chân cắm SIP14; Xuất xứ: tháo máy; Dùng cho: vật tư máy may; Phân nhóm: IC nguồn

SFIC-100A SFIC-10 SIP14 Ic nguồn;

Giá: .Liên hệ

Tên hàng:SFIC-100A SFIC-10 SIP14 Ic nguồn;

Mã: SFIC-100A_OLD;

Kiểu chân: 14 chân cắm SIP14;

Xuất xứ: tháo máy;

Dùng cho: vật tư máy may;

Phân nhóm: IC nguồn

Tên hàng: UC2843AD SOP14 IC nguồn PWM; Mã: UC2843AD; Kiểu chân: dán SOP-14; Thương hiệu: ON; Xuất xứ: chính hãng; Dùng cho: vật tư bếp từ; Phân nhóm; IC nguồn

UC2843AD SOP14 IC nguồn PWM

Giá: 12,500 VNĐ

Tên hàng: UC2843AD SOP14 IC nguồn PWM;

Mã: UC2843AD;

Kiểu chân: dán SOP-14;

Thương hiệu: ON;

Xuất xứ: chính hãng;

Dùng cho: vật tư bếp từ;

Phân nhóm; IC nguồn

Tên hàng: TOP250Y TOP250YN TO220 IC nguồn; Mã: TOP250YN; Kiểu chân: cắm đứng TO-220-6; Thương hiệu: POWER; Xuất xứ: chính hãng; Phân nhóm: IC nguồn

TOP250Y TOP250YN TO220 IC nguồn;

Giá: 16,000 VNĐ

Tên hàng: TOP250Y TOP250YN TO220 IC nguồn;

Mã: TOP250YN;

Kiểu chân: cắm đứng TO-220-6;

Thương hiệu: POWER;

Xuất xứ: chính hãng;

Phân nhóm: IC nguồn

Tên hàng: TOP245PN DIP7 IC nguồn; Mã: TOP245PN; Kiểu chân: cắm nằm DIP-7; Thương hiệu: POWER; Xuất xứ: chính hãng; Phân nhóm: IC nguồn

TOP245PN DIP7 IC nguồn

Giá: 14,000 VNĐ

Tên hàng: TOP245PN DIP7 IC nguồn;

Mã: TOP245PN;

Kiểu chân: cắm nằm DIP-7;

Thương hiệu: POWER;

Xuất xứ: chính hãng;

Phân nhóm: IC nguồn

Tên hàng: TOP245YN TOP245Y TO220 IC nguồn; Mã: TOP245YN; Kiểu chân: cắm đứng TO-220-6; Thương hiệu: POWER; Xuất xứ: chính hãng; Phân nhóm: IC nguồn

TOP245YN TOP245Y TO220 IC nguồn

Giá: 12,500 VNĐ

Tên hàng: TOP245YN TOP245Y TO220 IC nguồn;

Mã: TOP245YN;

Kiểu chân: cắm đứng TO-220-6;

Thương hiệu: POWER;

Xuất xứ: chính hãng;

Phân nhóm: IC nguồn

LÊN ĐẦU TRANG