Đầu cáp và dây cáp dẹt FFC, FPC

Mạch nối cáp FFC/FPC 50PIN khoảng cách giữa 2 chân 0.5mm; Mã: M-FFC50P05

Mạch nối cáp FFC/FPC 50PIN M-FFC50P05 khoảng cách giữa 2 chân 0.5mm

Giá bán: 21.500VND

Mạch nối cáp FFC/FPC 50PIN khoảng cách giữa 2 chân 0.5mm Mã: M-FFC50P05

Cáp thuận FFC/FPC 34P 0.5mm dài 300mm

Giá: 9.000 VNĐ

Cáp thuận FFC/FPC 34P 0.5mm dài 300mm Mã: AWM-34-05-300-A Số chân, pin (P): 34Pin

Cáp dẹt Cáp IDE40P dẹt 40 sợi 0.7mm Khoảng cách lõi (Pitch) 1.27mm

Cáp dẹt Cáp IDE40P FC127IDE40P dẹt 40 sợi 0.7mm Khoảng cách lõi (Pitch) 1.27mm

Giá: Liên hệ

Cáp dẹt Cáp IDE40P dẹt 40 sợi 0.7mm Khoảng cách lõi (Pitch) 1.27mm Mã: FC127IDE40P

Tên hàng: SUMITOMO AWM 2896 80C VW-1 Cáp dẹt FFC 30 sợi; Mã: AWM_2896_VW-1_30_0.5; Thông số: Số sợi dây (số lõi): 30 sợi, tổng chiều chài: 650mm, tổng chiều rộng: 15.5mm, khoảng cách 2 sợi dây (2 lõi): 0.5mm, Hướng đầu cắm: Hướng A (hướng hai đầu cắm cùng mặt, cùng phía)

SUMITOMO AWM 2896 80C VW-1 Cáp dẹt FFC 30 sợi, cáp FFC 30P 650mm 0.5mm, cáp FFC 30pin

Giá: 9.500 VNĐ

Tên hàng: SUMITOMO AWM 2896 80C VW-1 Cáp dẹt FFC 30 sợi, cáp FFC 30P 650mm 0.5mm, cáp FFC 30pin

Mã: AWM_2896_VW-1_30_0.5;

Thông số: Số sợi dây (số lõi): 30 sợi, tổng chiều chài: 650mm, tổng chiều rộng: 15.5mm, khoảng cách 2 sợi dây (2 lõi): 0.5mm,

Hướng đầu cắm: Hướng A (hướng hai đầu cắm cùng mặt, cùng phía)

Tên hàng: SUMITOMO AWM 2896 80C VW-1 Cáp dẹt FFC 15 sợi; Mã: AWM_2896_VW-1_15_0.5; Thông số: Số sợi dây (số lõi): 15 sợi, tổng chiều chài: 650mm, tổng chiều rộng: 8mm, khoảng cách 2 sợi dây (2 lõi): 0.5mm, Hướng đầu cắm: Hướng A (hướng hai đầu cắm cùng mặt, cùng phía)

SUMITOMO AWM 2896 80C VW-1 Cáp dẹt FFC 15 sợi, cáp FFC 15P 650mm 0.5mm, cáp FFC 15pin

Giá: 25.500 VNĐ

Tên hàng: SUMITOMO AWM 2896 80C VW-1 Cáp dẹt FFC 15 sợi, cáp FFC 15P 650mm 0.5mm, cáp FFC 15pin

Mã: AWM_2896_VW-1_15_0.5;

Thông số: Số sợi dây (số lõi): 15 sợi, tổng chiều chài: 650mm, tổng chiều rộng: 8mm, khoảng cách 2 sợi dây (2 lõi): 0.5mm,

Hướng đầu cắm: Hướng A (hướng hai đầu cắm cùng mặt, cùng phía)

Tên hàng: AWM 20706 105C 60V VW-1 Cáp dẹt FFC 40 sợi; Mã: AWM_20706_VW-1_40_0.5; Thông số: Số sợi dây (số lõi): 40 sợi, tổng chiều chài: 50mm, tổng chiều rộng: 20.5mm, khoảng cách 2 sợi dây (2 lõi): 0.5mm, Hướng đầu cắm: Hướng B (hướng hai đầu cắm khác mặt, khác phía)

AWM 20706 105C 60V VW-1 Cáp dẹt FFC 40 sợi, cáp FFC 40P 50mm 0.5mm, cáp FFC 40pin

Giá: 15.500 VNĐ

Tên hàng: AWM 20706 105C 60V VW-1 Cáp dẹt FFC 40 sợi, cáp FFC 40P 50mm 0.5mm, cáp FFC 40pin

Mã: AWM_20706_VW-1_40_0.5;

Thông số: Số sợi dây (số lõi): 40 sợi, tổng chiều chài: 50mm, tổng chiều rộng: 20.5mm, khoảng cách 2 sợi dây (2 lõi): 0.5mm,

Hướng đầu cắm: Hướng B (hướng hai đầu cắm khác mặt, khác phía)

Tên hàng: AWM E41447-SHC 80C 60V 20861 VW-1 Cáp dẹt FFC 30 sợi; Mã: AWM_20861_VW-1_30_0.5; Thông số: Số sợi dây (số lõi): 30 sợi, tổng chiều chài: 70mm, tổng chiều rộng: 15.5mm, khoảng cách 2 sợi dây (2 lõi): 0.5mm, Hướng đầu cắm: Hướng A (hướng hai đầu cắm cùng mặt, cùng phía)

AWM E41447-SHC 80C 60V 20861 VW-1 Cáp dẹt FFC 30 sợi, cáp FFC 30P 70mm 0.5mm, cáp FFC 30pin

Giá: 32.000 VNĐ

Tên hàng: AWM E41447-SHC 80C 60V 20861 VW-1 Cáp dẹt FFC 30 sợi, cáp FFC 30P 70mm 0.5mm, cáp FFC 30pin

Mã: AWM_20861_VW-1_30_0.5;

Thông số: Số sợi dây (số lõi): 30 sợi, tổng chiều chài: 70mm, tổng chiều rộng: 15.5mm, khoảng cách 2 sợi dây (2 lõi): 0.5mm,

Hướng đầu cắm: Hướng A (hướng hai đầu cắm cùng mặt, c

AWM E118077 2896 80c vw-1 Cáp dẹt FFC 5 sợi, cáp FFC 5P 50mm 1mm, cáp FFC 5pin

Giá: 15.500 VNĐ

Tên hàng: AWM E118077 2896 80c vw-1 Cáp dẹt FFC 5 sợi, cáp FFC 5P 50mm 1mm, cáp FFC 5pin
Mã: AWM_E118077_2896_vw-1_5_1;
Thông số: Số sợi dây (số lõi): 5 sợi, tổng chiều chài: 50mm, tổng chiều rộng: 6mm, khoảng cách 2 sợi dây (2 lõi): 1mm,
Hướng đầu cắm: Hướng A (hướng hai đầu cắm cùng mặt, cùng phía)

Tên hàng: AWM 20861 VW-1 Cáp dẹt FFC 30 sợi; Mã: AWM_20861_VW-1_30_1; Thông số: Số sợi dây (số lõi): 30 sợi, tổng chiều chài: 35mm, tổng chiều rộng: 31.2mm, khoảng cách 2 sợi dây (2 lõi): 1mm, Hướng đầu cắm: Hướng A (hướng hai đầu cắm cùng mặt, cùng phía

AWM 20861 VW-1 Cáp dẹt FFC 30 sợi, cáp FFC 30P 35mm 1mm, cáp FFC 30pin

Giá: 15.500 VNĐ

Tên hàng: AWM 20861 VW-1 Cáp dẹt FFC 30 sợi, cáp FFC 30P 35mm 1mm, cáp FFC 30pin

Mã: AWM_20861_VW-1_30_1;

Thông số: Số sợi dây (số lõi): 30 sợi, tổng chiều chài: 35mm, tổng chiều rộng: 31.2mm, khoảng cách 2 sợi dây (2 lõi): 1mm,

Hướng đầu cắm: Hướng A (hướng hai đầu cắm cùng mặt, cùng phía

Tên hàng: AWM 20861 VW-1 Cáp dẹt FFC 22 sợi; Mã: AWM_20861_VW-1_22_1; Thông số: Số sợi dây (số lõi): 22 sợi, tổng chiều chài: 55mm, tổng chiều rộng: 23.2mm, khoảng cách 2 sợi dây (2 lõi): 1mm, Hướng đầu cắm: Hướng A (hướng hai đầu cắm cùng mặt, cùng phía)

AWM 20861 VW-1 Cáp dẹt FFC 22 sợi, cáp FFC 22P 55mm 1mm, cáp FFC 22pin

Giá: 15.500 VNĐ

Tên hàng: AWM 20861 VW-1 Cáp dẹt FFC 22 sợi, cáp FFC 22P 55mm 1mm, cáp FFC 22pin

Mã: AWM_20861_VW-1_22_1;

Thông số: Số sợi dây (số lõi): 22 sợi, tổng chiều chài: 55mm, tổng chiều rộng: 23.2mm, khoảng cách 2 sợi dây (2 lõi): 1mm,

Hướng đầu cắm: Hướng A (hướng hai đầu cắm cùng mặt, cùng phía)

Tên hàng: Dây cáp FFC 30PIN 2 đầu cùng mặt

Dây cáp FFC 30PIN 2 đầu cùng mặt, cáp FFC 30P 240mm 1mm, cáp FFC 22pin

Giá: 11.000 VNĐ

Tên hàng: Dây cáp FFC 30PIN 2 đầu cùng mặt

Tên hàng: FC-50P đầu bóp cáp IDE50 cái; Mã: FC-50P; Hàng tương đương: IDE 50

FC-50P đầu bóp cáp IDE50 cái

Giá: 3.500 VNĐ

Tên hàng: FC-50P đầu bóp cáp IDE50 cái;

Mã: FC-50P;

Hàng tương đương: IDE 50

Tên hàng: FC-40P đầu bóp cáp IDE40 cái; Mã: FC-40P Hàng tương đương: IDE 40

FC-40P đầu bóp cáp IDE40 cá

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng: FC-40P đầu bóp cáp IDE40 cái;

Mã: FC-40P

Hàng tương đương: IDE 40

Tên hàng; FC-34P đầu bóp cáp IDE34 cái; Mã: FC-34P; Hàng tương đương: IDE 34

FC-34P đầu bóp cáp IDE34 cái

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng; FC-34P đầu bóp cáp IDE34 cái;

Mã: FC-34P;

Hàng tương đương: IDE 34