NPN Transistor

MMBT2222A H1P 1P SOT23 NPN Transistor 0.6A 40V

Giá: 500 VNĐ

MMBT2222A H1P 1P SOT23 NPN Transistor 0.6A 40V

Mã: MMBT2222A-H1P

Kiểu chân: dán SOT-23

Xuất xứ: Hàng mới

LBC847BLT1G 1F SOT23 NPN Transistor 0.1A 45V; Mã: LBC847BLT1G-1F; Kiểu chân: dán SOT-23; Xuất xứ: Hàng mới

LBC847BLT1G 1F SOT23 NPN Transistor 0.1A 45V

Giá bán: 1.000VND

LBC847BLT1G 1F SOT23 NPN Transistor 0.1A 45V Mã: LBC847BLT1G-1F Kiểu chân: dán SOT-23 Xuất xứ: Hàng mới

KRC104M C104M C104 TO92 NPN TRANSISTOR

KRC104M C104M C104 TO92 NPN TRANSISTOR

Giá: Liên hệ

KRC104M C104M C104 TO92 NPN TRANSISTOR Mã: C104M Kiểu chân: cắm TO-92 Xuất xứ: Chính hãng

2SC3030 C3030 TO3P N Transistor 7A 800V BCE (TM )

2SC3030 C3030 TO3P N Transistor 7A 800V BCE

Giá bán: 22.000VND

2SC3030 C3030 TO3P N Transistor 7A 800V BCE (TM ) Mã: 2SC3030 Kiểu chân: 3 chân cắm TO-3P Xuất xứ: Hàng tháo máy Hãng sx: FE

Tên hàng: 2SC5027-R C5027-R J5027-R 2SC5027-0 C5027 TO220 NPN Transistor 3A 800V BCE; Mã: 2SC5027; Kiểu chân: cắm TO-220; Thương hiệu: Toshiba; Xuất xứ: chính hãng; Dùng cho: vật tư máy may; Phân nhóm: NPN Transistor

2SC5027-R C5027-R J5027-R 2SC5027-0 C5027 TO220 NPN Transistor 3A 800V BCE

Giá: 2,000 VNĐ

Tên hàng: 2SC5027-R C5027-R J5027-R 2SC5027-0 C5027 TO220 NPN Transistor 3A 800V BCE;

Mã: 2SC5027;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Thương hiệu: Toshiba;

Xuất xứ: chính hãng;

Dùng cho: vật tư máy may;

Phân nhóm: NPN Transistor

Tên hàng: 2SD2553 D2553 TO3P NPN Transistor 16A 600V (TM); Mã: 2SD2553; Kiểu chân: cắm TO-3P; Thương hiệu: Toshiba; Dùng cho: vật tư màn hình;

2SD2553 D2553 TO3P NPN Transistor 16A 600V (TM)

Giá: 3,500 VNĐ

Tên hàng: 2SD2553 D2553 TO3P NPN Transistor 16A 600V (TM);

Mã: 2SD2553;

Kiểu chân: cắm TO-3P;

Thương hiệu: Toshiba;

Dùng cho: vật tư màn hình;

Tên hàng: 2SC3998 C3998 TO247 NPN Transistor 25A 1500V; Mã: 2SC3998; Kiểu chân: cắm TO-247; Dùng cho: vậy tư màn hình, vất tư máy hàn siêu âm Mã kho: 2SC3998_688; Phân nhóm: NPN Transistor

2SC3998 C3998 TO247 NPN Transistor 25A 1500V

Giá: 22,000 VNĐ

Tên hàng: 2SC3998 C3998 TO247 NPN Transistor 25A 1500V;

Mã: 2SC3998;

Kiểu chân: cắm TO-247;

Dùng cho: vậy tư màn hình, vất tư máy hàn siêu âm

Mã kho: 2SC3998_688;

Phân nhóm: NPN Transistor

Tên hàng: BUX48A TO3 NPN Transistor 15A 1000V; Mã: BUX48A_ST; kiểu chân: TO-3; Thương hiệu: ST; Dùng cho: vật tư máy hàn; Mã kho: BUX48A_nic; Phân nhóm: NPN Transistor

BUX48A TO3 NPN Transistor 15A 1000V

Giá: 17.000 VNĐ

Tên hàng: BUX48A TO3 NPN Transistor 15A 1000V;

Mã: BUX48A_ST;

kiểu chân: TO-3;

Thương hiệu: ST;

Dùng cho: vật tư máy hàn;

Mã kho: BUX48A_nic;

Phân nhóm: NPN Transistor

Tên hàng: MPS2222 2N2222A 2N2222 TO92 NPN Transistor 0.6A 40V; Mã: 2N2222A; Kiểu chân: cắm TO-92; Hàng tương đương: MPS2222 2N2222A 2N2222; Phân nhóm: NPN Transistor

MPS2222 2N2222A 2N2222 TO92 NPN Transistor 0.6A 40V

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: MPS2222 2N2222A 2N2222 TO92 NPN Transistor 0.6A 40V;

Mã: 2N2222A;

Kiểu chân: cắm TO-92;

Hàng tương đương: MPS2222 2N2222A 2N2222;

Phân nhóm: NPN Transistor

Tên hàng: 2SC5103 C5103 TO252 NPN Transistor 5A 60V BCE; Mã: 2SC5103; Kiểu chân: 3 chân dán TO-252; Phân nhóm: NPN Transistor, TO-252 Transistor; Dùng cho: vật tư màn hình LCD

2SC5103 C5103 TO252 NPN Transistor 5A 60V BCE; Mã: 2SC5103; Kiểu chân: 3 chân dán TO-252; Phân nhóm: NPN Transistor, TO-252 Transistor; Dùng cho: vật tư màn hình LCD

Giá: 7.500 VNĐ

Tên hàng: 2SC5103 C5103 TO252 NPN Transistor 5A 60V BCE;

Mã: 2SC5103;

Kiểu chân: 3 chân dán TO-252;

Phân nhóm: NPN Transistor, TO-252 Transistor;

Dùng cho: vật tư màn hình LCD

2SJ6812 J6812 TO3P NPN Transistor 12A 750V BCE; Mã: J6812; Kiểu chân: cắm TO-3P; Thương hiệu: TOSHIBA; Dùng cho: vật tư màn hình

2SJ6812 J6812 TO3P NPN Transistor 12A 750V BCE

Giá: 15,500 VNĐ

2SJ6812 J6812 TO3P NPN Transistor 12A 750V BCE;

Mã: J6812;

Kiểu chân: cắm TO-3P;

Thương hiệu: TOSHIBA;

Dùng cho: vật tư màn hình

Tên hàng: BF494 F494 TO92 NPN Transistor RF 0.03A 20V CEB; Mã: BF494; Kiểu chân: cắm 3 chân TO-92; Phân nhóm: NPN transistor

BF494 F494 TO92 NPN Transistor RF 0.03A 20V CEB

Giá: 4.000 VNĐ

Tên hàng: BF494 F494 TO92 NPN Transistor RF 0.03A 20V CEB;

Mã: BF494;

Kiểu chân: cắm 3 chân TO-92;

Phân nhóm: NPN transistor

Tên hàng: ET191 TO3P NPN Transistor 12A 600V BCE; Mã: ET191; Kiểu chân: cắm TO-3P; Thương hiệu: FUJI; xuất xứ: chính hãng; Dùng cho: vật tư biến tần;

ET191 TO3P NPN Transistor 12A 600V BCE

Giá: 22.500 VNĐ

Tên hàng: ET191 TO3P NPN Transistor 12A 600V BCE;

Mã: ET191;

Kiểu chân: cắm TO-3P;

Thương hiệu: FUJI;

xuất xứ: chính hãng;

Dùng cho: vật tư biến tần;

Tên hàng: 2SC1815 C1815 TO92 NPN Transistor 0.15A 50V; Mã: 2SC1815; Kiểu chân: cắm TO-92; Phân nhóm: NPN Transistor

2SC1815 C1815 TO92 NPN Transistor 0.15A 50V

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: 2SC1815 C1815 TO92 NPN Transistor 0.15A 50V;

Mã: 2SC1815;

Kiểu chân: cắm TO-92;

Phân nhóm: NPN Transistor