Linh Kiện Biến Tần

Tên hàng: M27C512-12F1 M27512 ROM 512; Mã: M27C512-12F1

M27C512-12F1 M27512 ROM 512

Giá: 42.500 VNĐ

Tên hàng: M27C512-12F1 M27512 ROM 512;

Mã: M27C512-12F1

Tên hàng: M27C256B-10F1 M27C256B-12F1 M27C256 ROM; Mã: M27C256

M27C256B-10F1 M27C256B-12F1 M27C256 ROM

Giá: 39.000 VNĐ

Tên hàng: M27C256B-10F1 M27C256B-12F1 M27C256 ROM;

Mã: M27C256

Tên hàng: MMF-09D24TS-RM1 Quạt tản nhiệt MELCO 24VDC 0.19A 9025 90x90x25mm cũ; Mã: MMF-09D24TS-RM1_OLD; Hãng SX: MELCO; Dùng cho: Vật tư biến tần

MMF-09D24TS-RM1 Quạt tản nhiệt MELCO 24VDC 0.19A 9025 90x90x25mm cũ

Giá: 114.500 VNĐ

Tên hàng: MMF-09D24TS-RM1 Quạt tản nhiệt MELCO 24VDC 0.19A 9025 90x90x25mm cũ;

Mã: MMF-09D24TS-RM1_OLD;

Hãng SX: MELCO;

Dùng cho: Vật tư biến tần

Tên hàng: MMF-06D24ES-FC4 Quạt tản nhiệt MELCO 24VDC 0.10A 6025 60x60x25mm cũ; Mã: MMF-06D24ES-FC4_OLD; Hãng SX: MELCO; Dùng cho: Vật tư biến tần;

MMF-06D24ES-FC4 Quạt tản nhiệt MELCO 24VDC 0.10A 6025 60x60x25mm cũ

Giá: 114.000 VNĐ

Tên hàng: MMF-06D24ES-FC4 Quạt tản nhiệt MELCO 24VDC 0.10A 6025 60x60x25mm cũ;

Mã: MMF-06D24ES-FC4_OLD;

Hãng SX: MELCO;

Dùng cho: Vật tư biến tần;

Tên hàng: MMF-08D24ES Quạt tản nhiệt 3 dây MELCO 24V 0.16A 8025 80x80x25mm cũ; Mã: MMF-08D24ES_OLD Hãng SX: MELCO; Dùng cho: Vật tư biến tần;

MMF-08D24ES 8025 Quạt tản nhiệt 3 dây MELCO 24V 0.16A 80x80x25mm cũ;

Giá: 107.500 VNĐ

Tên hàng: MMF-08D24ES Quạt tản nhiệt 3 dây MELCO 24V 0.16A 8025 80x80x25mm cũ;

Mã: MMF-08D24ES_OLD

Hãng SX: MELCO;

Dùng cho: Vật tư biến tần;

AFB0624SH

AFB0624SH 6025 Quạt tản nhiệt 3 dây Delta 24VDC 0.21A 60x60x25mm

Giá: 85.500 VNĐ

Tên hàng: AFB0624SH 6025 Quạt tản nhiệt 3 dây Delta 24VDC 0.21A 60x60x25mm;

Mã: AFB0624SH;

Hãng SX: Delta;

Dùng cho: Vật tư biến tần

AFB0624SH

AFB0624SH 6025 Quạt tản nhiệt Delta 24V 0.21A 60x25mm 3 dây

Giá: 85.500 VNĐ

Tên hàng: AFB0624SH 6025 Quạt tản nhiệt Delta 24V 0.21A 60x25mm 3 dây;

Hãng SX: Delta;

Dùng cho: Vật tư biến tần

Tên hàng: 3610KL-05W-B50 Quạt tản nhiệt 2 dây NMB 9025 24V 0.2A 92x92x25mm; Mã hàng: 3610KL-05W-B50; Hãng SX: NMB; Dùng cho: Vật tư biến tần

3610KL-05W-B50 Quạt tản nhiệt 2 dây NMB 9025 24V 0.2A 92x92x25mm

Giá: 85.500 VNĐ

Tên hàng: 3610KL-05W-B50 Quạt tản nhiệt 2 dây NMB 9025 24V 0.2A 92x92x25mm;

Mã hàng: 3610KL-05W-B50;

Hãng SX: NMB;

Dùng cho: Vật tư biến tần

AFB0624SH

AFB0624SH 6025 Quạt tản nhiệt Delta 24VDC 0.21A 60x60x25mm

Giá: 85.500 VNĐ

AFB0624SH 6025 Quạt tản nhiệt Delta 24VDC 0.21A 60x60x25mm; Mã: AFB0624SH; Hãng SX: Delta; Dùng cho: Vật tư biến tần

Tên hàng: AFB0824M 8025 Quạt tản nhiệt 2 dây Delta 24VDC 0.1A 80x25mm; Mã hàng: AFB0824M; Hãng SX: Delta; Dùng cho: Vật tư biến tần

AFB0824M 8025 Quạt tản nhiệt 2 dây Delta 24VDC 0.1A 80x25mm

Giá: 100.500 VNĐ

Tên hàng: AFB0824M 8025 Quạt tản nhiệt 2 dây Delta 24VDC 0.1A 80x25mm;

Mã hàng: AFB0824M;

Hãng SX: Delta;

Dùng cho: Vật tư biến tần

Tên hàng: MMF-12D24DS-CP1 Quạt tản nhiệt MELCO 24V 0.36A 12038 120x120x38mm cũ; Mã hàng: MMF-12D24DS-CP1_OLD; Hãng SX: MELCO; Dùng cho: Vật tư biến tần;

MMF-12D24DS-CP1 Quạt tản nhiệt MELCO 24V 0.36A 12038 120x120x38mm cũ

Giá: Liên hệ

Tên hàng: MMF-12D24DS-CP1 Quạt tản nhiệt MELCO 24V 0.36A 12038 120x120x38mm cũ;

Mã hàng: MMF-12D24DS-CP1_OLD;

Hãng SX: MELCO;

Dùng cho: Vật tư biến tần;

Nút bấm 6x6x7mm

Giá: 300 VNĐ

Tên: Nút bấm 6x6x7mm; Kiểu chân: cắm; phím bấm 6x6x7mm, keypad 6x6x7mm Mã: 6x6x7mm    

FGA25N120 ANTD IGBT 25A/1200V

Giá: 17,000 VNĐ

Tên: FGA25N120 ANTD IGBT 25A/1200V; Hãng SX: Fairchild; Kiểu chân: TO-3P;Dùng Tag: FGA25N120 ANTD IGBT 25A/1200V, 25N120, FGA25N120ANTD, K25N120, SGW25N120, sò bếp từ, công suất bếp từ, linh kiện bếp từ, IGBT bếp từ, tran bếp từ, IGBT biến tần, công suất biến tần, IGBT servo driver Mã: FGA25N120        

STK621-033A

Giá: liên hệ

STK621-033A

LÊN ĐẦU TRANG