Photo-Transistor

6N137 6N137M DIP8 Photo-Tran opto photocoupler; Mã: 6N137; Kiểu chân: 8 chân cắm DIP-8; Xuất xứ: Hàng mới; Thương hiệu: Fairchild

6N137 6N137M DIP8 Photo-Tran opto photocoupler

Giá bán: 6.000VND

6N137 6N137M DIP8 Photo-Tran opto photocoupler Mã: 6N137 Kiểu chân: 8 chân cắm DIP-8 Xuất xứ: Hàng mới Thương hiệu: Fairchild

P620 TLP620-1 SOP4 Photo-Transistor opto photocoupler; Mã: P620; Kiểu chân: dán 4 chân SOP-4 Xuất xứ: Hàng mới; Thương hiệu: Fairchild

P620 TLP620-1 SOP4 Photo-Transistor opto photocoupler

Giá bán: 4.000VND

P620 TLP620-1 SOP4 Photo-Transistor opto photocoupler Mã: P620 Kiểu chân: dán 4 chân SOP-4 Xuất xứ: Hàng mới Thương hiệu: Fairchild Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo

PC957L DIP8 Photo-Transistor, Opto High Speed 1Mb/s, High CMR DIP 8 pin OPIC Photocoupler

PC957L DIP8 Photo-Transistor, Opto High Speed 1Mb/s, High CMR DIP 8 pin OPIC Photocoupler

Giá bán: 14.000VND

PC957L DIP8 Photo-Transistor, Opto High Speed 1Mb/s, High CMR DIP 8 pin OPIC Photocoupler Mã: PC957L Kiểu chân: 8 chân cắm DIP-8 Thương hiệu: SHARP

Tên hàng: PC957L SOP8 Photo-Transistor Opto High Speed 1Mb/s, High CMR DIP 8 pin OPIC Photocoupler; Mã: PC957L; Kiểu chân: 8 chân dán SOP-8; Thương hiệu: SHARP; Phân nhóm: Photo-Transistor

PC957L SOP8 Photo-Transistor Opto High Speed 1Mb/s, High CMR DIP 8 pin OPIC Photocoupler

Giá: 11.000 VNĐ

Tên hàng: PC957L SOP8 Photo-Transistor Opto High Speed 1Mb/s, High CMR DIP 8 pin OPIC Photocoupler;

Mã: PC957L;

Kiểu chân: 8 chân dán SOP-8;

Thương hiệu: SHARP;

Phân nhóm: Photo-Transistor

MOC3083 DIP6 Photo-TRIAC opto photocoupler 800V

Giá: 8,000 VNĐ

Tên hàng: MOC3083 DIP6 Photo-TRIAC opto photocoupler 800V;

Mã: MOC3083;

Kiểu chân: cắm DIP-7;

Thương hiệu: TOSHIBA;

Phân nhóm: Photocoupler->Photo-TRIAC

Tên hàng: 4N35 SIP6 Photo-transistor opto photocoupler; Mã: 4N35; Kiểu chân: cắm DIP-6; Thương hiệu: TOSHIBA; Phân nhóm: Photocoupler->Photo-Transistor

4N35 SIP6 Photo-transistor opto photocoupler

Giá: 4,500 VNĐ

Tên hàng: 4N35 SIP6 Photo-transistor opto photocoupler;

Mã: 4N35;

Kiểu chân: cắm DIP-6;

Thương hiệu: TOSHIBA;

Phân nhóm: Photocoupler->Photo-Transistor

TLP521-2GB TLP521-2 SOP8 Photo-Tran opto photocoupler

Giá: 8,000 VNĐ

Tên hàng: TLP521-2GB TLP521-2 SOP8 Photo-Tran opto photocoupler

Mã: TLP521-2_SOP8;

Hãng sx: TOSHIBA;

Kiểu chân: dán SOP-8

Tên hàng: NEC2701 PS2701-1 2701 SOP4 Photo-Transistor opto photocoupler; Mã: PS2701-1; Kiểu chân: dán 4 chân SOP-4; Thương hiệu: NEC; Phân nhóm: Photo-Transistor

NEC2701 PS2701-1 2701 SOP4 Photo-Transistor opto photocoupler

Giá: 12.500 VNĐ

Tên hàng: NEC2701 PS2701-1 2701 SOP4 Photo-Transistor opto photocoupler;

Mã: PS2701-1;

Kiểu chân: dán 4 chân SOP-4;

Thương hiệu: NEC;

Phân nhóm: Photo-Transistor

Tên hàng: TLP521-2GB TLP521-2 DIPac8 Photo-Tran opto photocoupler; Mã: TLP521-2_DIP8; Hãng sx: TOSHIBA; Kiểu chân: cắm DIP-8

TLP521-2GB TLP521-2 DIP8 Photo-Tran opto photocoupler

Giá: 8,000 VNĐ

Tên hàng: TLP521-2GB TLP521-2 DIP8 Photo-Tran opto photocoupler;

Mã: TLP521-2_DIP8;

Hãng sx: TOSHIBA;

Kiểu chân: cắm DIP-8

Tên hàng: TLP521-2GB TLP521-2 SOP8 Photo-Tran opto photocoupler; Mã: TLP521-2_SOP8; Hãng sx: TOSHIBA; Kiểu chân: dán SOP-8

TLP521-2GB TLP521-2 SOP8 Photo-Tran opto photocoupler

Giá: 8,000 VNĐ

Tên hàng: TLP521-2GB TLP521-2 SOP8 Photo-Tran opto photocoupler;

Mã: TLP521-2_SOP8;

Hãng sx: TOSHIBA;

Kiểu chân: dán SOP-8

Tên hàng: PC357C PC357 SOP4 Photo-transistor; Mã: PC357C; Kiểu chân: dán SOP-4; Thương hiệu: SHARP; Hàng tương đương: S357 357; Mã kho: PC357C_675

PC357C PC357 SOP4 Photo-transistor

Giá: 4,000 VNĐ

Tên hàng: PC357C PC357 SOP4 Photo-transistor;

Mã: PC357C;

Kiểu chân: dán SOP-4;

Thương hiệu: SHARP;

Hàng tương đương: S357 357;

Mã kho: PC357C_675

Tên hàng: PC400 SOP5 Photo-Transistor opto photocoupler; Mã: PC400; Kiểu chân: dán SOP-5; Dùng cho: vật tư bến tần, vật tư servo

PC400 SOP5 Photo-Transistor opto photocoupler

Giá: 18,000 VNĐ

Tên hàng: PC400 SOP5 Photo-Transistor opto photocoupler;

Mã: PC400;

Kiểu chân: dán SOP-5;

Dùng cho: vật tư bến tần, vật tư servo

Tên hàng: 4N33 DIP6 Photo-Transistor darlington optocoupler; Mã: 4N33; Kiểu chân: cắm DIP-6;

4N33 DIP6 Photo-Transistor darlington optocoupler

Giá: 8,000 VNĐ

Tên hàng: 4N33 DIP6 Photo-Transistor darlington optocoupler;

Mã: 4N33;

Kiểu chân: cắm DIP-6;

NEC 2561 PS2561-1 PS2561 DIP4 Photo-transistor; Mã: PS2561; Kiểu chân: cắm DIP-4

NEC 2561 PS2561-1 PS2561 DIP4 Photo-transistor

Giá: 3,500 VNĐ

NEC 2561 PS2561-1 PS2561 DIP4 Photo-transistor;

Mã: PS2561;

Kiểu chân: cắm DIP-4