Cảm Biến-Sensors

MQ-2 MQ2 DIP6 Cảm biến Flammable Gas Sensor; Mã: MQ-2; Kiểu chân: cắm DIP-6; Xuất xứ: Hàng mới

MQ-2 MQ2 DIP6 Cảm biến Flammable Gas Sensor

Giá bán: 22.500VND

MQ-2 MQ2 DIP6 Cảm biến Flammable Gas Sensor Mã: MQ-2 Kiểu chân: cắm DIP-6 Xuất xứ: Hàng mới

LJ12A3-4-Z/BX Cảm biến từ NPN 3 dây phi 12MM khoảng cách 4MM NO thường mở, cảm biến tiệm cận, cảm biến kim loại, cảm biến NPN

LJ12A3-4-Z/BX Cảm biến từ NPN 3 dây phi 12MM khoảng cách 4MM NO thường mở, cảm biến tiệm cận, cảm biến kim loại, cảm biến NPN

Giá bán: 53.000VND

LJ12A3-4-Z/BX Cảm biến từ NPN 3 dây phi 12MM khoảng cách 4MM NO thường mở Mã: LJ12A3-4-Z/BX Kiểu chân: 3 dây ra NPN NO có-mức thấp Tag: cảm biến tiệm cận, cảm biến kim loại, cảm biến NPN

LJ12A3-4-Z/BY Cảm biến từ PNP 3 dây phi 12MM khoảng cách 4MM NO thường mở, cảm biến tiệm cận, cảm biến kim loại, cảm biến PNP

LJ12A3-4-Z/BY Cảm biến từ PNP 3 dây phi 12MM khoảng cách 4MM NO thường mở, cảm biến tiệm cận, cảm biến kim loại, cảm biến PNP

Giá bán: 53.000VND

LJ12A3-4-Z/BY Cảm biến từ PNP 3 dây phi 12MM khoảng cách 4MM NO thường mở Mã: LJ12A3-4-Z/BY Kiểu chân: 3 dây ra PNP NO có-mức cao Tag: cảm biến tiệm cận, cảm biến kim loại, cảm biến PNP

LJ12A3-4-Z/EX Cảm biến từ 2 dây phi 12MM khoảng cách 4MM NO thường mở, cảm biến tiệm cận, cảm biến kim loại, cảm biến 2 dây

LJ12A3-4-Z/EX Cảm biến từ 2 dây phi 12MM khoảng cách 4MM NO thường mở, cảm biến tiệm cận, cảm biến kim loại, cảm biến 2 dây

Giá bán: 55.000VND

LJ12A3-4-Z/EX Cảm biến từ 2 dây phi 12MM khoảng cách 4MM NO thường mở Mã: LJ12A3-4-Z/EX Kiểu chân: 2 dây ra NO-thường mở Tag: cảm biến tiệm cận, cảm biến kim loại, cảm biến 2 dây

Module mạch cảm biến độ ẩm của đất W1201 nguồn 5V đầu ra Relay; Mã: W0501R-5V

Module mạch cảm biến độ ẩm của đất W1201 nguồn 5V đầu ra Relay W0501R-5V

Giá bán: 40.000VND

Module mạch cảm biến độ ẩm của đất W1201 nguồn 5V đầu ra Relay Mã: W0501R-5V

Cảm biến tiệm cận SP12-04BNA 10-30VDC SODRON; Mã: SP12-04BNA; Xuất xứ: Hàng mới

Cảm biến tiệm cận SP12-04BNA 10-30VDC SODRON

Giá: Liên hệ

Cảm biến tiệm cận SP12-04BNA 10-30VDC SODRON Mã: SP12-04BNA Xuất xứ: Hàng mới

LJ18A3-5-Z/BY Cảm biến từ PNP 3 dây phi 18MM khoảng cách 5MM NO thường mở, cảm biến tiệm cận, cảm biến kim loại, cảm biến PNP

LJ18A3-5-Z/BY Cảm biến từ PNP 3 dây phi 18MM khoảng cách 5MM NO thường mở, cảm biến tiệm cận, cảm biến kim loại, cảm biến PNP

Giá bán: 70.000VND

LJ18A3-5-Z/BY Cảm biến từ PNP 3 dây phi 18MM khoảng cách 5MM NO thường mở Mã: LJ18A3-5-Z/BY Kiểu chân: 3 dây ra PNP NO có-mức cao Tag: cảm biến tiệm cận, cảm biến kim loại, cảm biến PNP

LJ18A3-5-Z/BX Cảm biến từ NPN 3 dây phi 18MM khoảng cách 5MM NO thường mở, cảm biến tiệm cận, cảm biến kim loại, cảm biến NPN

LJ18A3-5-Z/BX Cảm biến từ NPN 3 dây phi 18MM khoảng cách 5MM NO thường mở, cảm biến tiệm cận, cảm biến kim loại, cảm biến NPN

Giá bán: 70.000VND

LJ18A3-5-Z/BX Cảm biến từ NPN 3 dây phi 18MM khoảng cách 5MM NO thường mở Mã: LJ18A3-5-Z/BX Kiểu chân: 3 dây ra NPN NO có-mức thấp Tag: cảm biến tiệm cận, cảm biến kim loại, cảm biến NPN

TP50A TKC50PT3 Cảm biến Topstek Current Transducers

TP50A TKC50PT3 Cảm biến Topstek Current Transducers

Giá: Liên hệ

TP50A TKC50PT3 Cảm biến Topstek Current Transducers Mã: TP50A

4646X111 4646-X111 Cảm biến dòng HTM

Giá: Liên Hệ

4646X111 4646-X111 Cảm biến dòng HTM Mã: 4646X111 Thương hiệu: VAC Xuất xứ: Hàng tháo máy

MPS-3117-006GC Cảm biến áp suất 40KPA

MPS-3117 Cảm biến áp suất 40KPA

Giá bán: 76.500VND

MPS-3117 Cảm biến áp suất 40KPA Mã: MPS-3117 Xuất xứ: Hàng mới

LEMHY7-P LEM HY7-P Cảm biến dòng LEM Current Transducer

LEMHY7-P LEM HY7-P Cảm biến dòng LEM Current Transducer

Giá bán: 160.000VND

LEMHY7-P LEM HY7-P Cảm biến dòng LEM Current Transducer Mã: LEMHY7-P Xuất xứ: Hàng tháo máy Thương hiệu: LEM

LA55-P/SP1 LA55-P/SPS0 LA55-P Cảm biến dòng 50A LEM Current Transducer (HTM)

LA55-P/SP1 LA55-P/SPS0 LA55-P Cảm biến dòng 50A LEM Current Transducer

Giá bán: 180.000VND

LA55-P/SP1 LA55-P/SPS0 LA55-P Cảm biến dòng 50A LEM Current Transducer (HTM) Mã: LA55-P Xuất xứ: Hàng tháo máy

Cảm biến VariKont Proximity PEPPERL + FUCHS, UC3000+U9+E6+R2 (15-30VDC, I<200mA)

GIÁ:LIÊN HỆ

Cảm biến VariKont Proximity PEPPERL + FUCHS, UC3000+U9+E6+R2 (15-30VDC, I<200mA) Xuất xứ: Hàng mới_Germany Mã: UC3000+U9+E6+R2 Tình Trạng : Đã Test OK