Rơ Le-Relay

Tên hàng: G3MC-202PL AQG22212 SSR Solid State Relays 12VDC; Mã: G3MC-202PL-12VDC; Hàng tương đương G3MB-202PL-12VDC;G3MC-202PL-VD; G3MC-202PL-VD2; G3MC-202PL-VD3 ; NAiS 407 29E AQG22212B02

G3MC-202PL AQG22212 SSR Solid State Relays 12VDC

Giá: 10,500 VNĐ

Tên hàng: G3MC-202PL AQG22212 SSR Solid State Relays 12VDC;

Mã: G3MC-202PL-12VDC;

Hàng tương đương G3MB-202PL-12VDC;G3MC-202PL-VD; G3MC-202PL-VD2; G3MC-202PL-VD3 ; NAiS 407 29E AQG22212B02

Tên hàng: JZC-32F-005-HS Rơ le 5V 10A 4 chân L18.4xW10.2xH15.3mm; Mã: JZC-32F-005-HS3; Thương hiệu: HF; Xuất xứ: chính hãng; Dùng cho: vật tư điều hòa; hàng tương đương: relay 5V HF32F-5V-HS; Phân nhóm: Rơ le-Relay

JZC-32F-005-HS Rơ le 5V 10A 4 chân L18.4xW10.2xH15.3mm;

Giá: 9,500 VNĐ

Tên hàng: JZC-32F-005-HS Rơ le 5V 10A 4 chân L18.4xW10.2xH15.3mm;

Mã: JZC-32F-005-HS3;

Thương hiệu: HF;

Xuất xứ: chính hãng;

Dùng cho: vật tư điều hòa;

hàng tương đương: relay 5V HF32F-5V-HS;

Phân nhóm: Rơ le-Relay

Tên hàng: PA1a-5V APA3319 Rơ le 4 chân 5V, 5A250VAC 5A 30VDC SPST 1 cặp tiếp điểm thường mở; Mã: PA1a-5V; Kiểu chân: cắm; Dùng cho: vật tư PLC; Phân nhóm: Relay 5V; Mã kho: PA1a-5V_-ic

PA1a-5V APA3319 Rơ le 4 chân 5V, 5A250VAC 5A 30VDC SPST 1 cặp tiếp điểm thường mở

Giá: 27.000 VNĐ

Tên hàng: PA1a-5V APA3319 Rơ le 4 chân 5V, 5A250VAC 5A 30VDC SPST 1 cặp tiếp điểm thường mở;

Mã: PA1a-5V;

Kiểu chân: cắm;

Dùng cho: vật tư PLC;

Phân nhóm: Relay 5V;

Mã kho: PA1a-5V_-ic

Tên hàng: PA1a-24V APA3312 Rơ le 4 chân 24V, 5A250VAC 5A 30VDC SPST 1 cặp tiếp điểm thường mở; Mã: PA1a-24V; Kiểu chân: cắm; Dùng cho: vật tư PLC; Phân nhóm: Relay 24V; Mã kho: PA1a-24V_-ic

PA1a-24V APA3312 Rơ le 4 chân 24V, 5A250VAC 5A 30VDC SPST 1 cặp tiếp điểm thường mở;

Giá: 25.500 VNĐ

Tên hàng: PA1a-24V APA3312 Rơ le 4 chân 24V, 5A250VAC 5A 30VDC SPST 1 cặp tiếp điểm thường mở;

Mã: PA1a-24V;

Kiểu chân: cắm;

Tên hàng: KSD301 Rơ le nhiệt 16A 250V loại thường đóng, mở ở 95 độ; Mã: KSD301-95C; Dùng cho: vật tư bếp từ, vật tư ấm điện; Hàng tương đương: relay nhiệt lò vi sóng, rơ le nhiệt lò vi sóng, relay nhiệt ấm siêu tốc, rơ le nhiệt ấm siêu tốc;

KSD301 Rơ le nhiệt 16A 250V loại thường đóng, mở ở 95 độ

Giá: 10.500 VNĐ

Tên hàng: KSD301 Rơ le nhiệt 16A 250V loại thường đóng, mở ở 95 độ;

Mã: KSD301-95C;

Dùng cho: vật tư bếp từ, vật tư ấm điện;

Hàng tương đương: relay nhiệt lò vi sóng, rơ le nhiệt lò vi sóng, relay nhiệt ấm siêu tốc, rơ le nhiệt ấm siêu tốc;

Tên hàng: KSD 9700 Rơ le nhiệt thường đóng 250V 10A 95 độ; Mã: KSD9700-95; Dùng cho: vật tư quạt điện; Tag: Thermal Switch, Thermal Protector, KSD-9700 Series Thermal Protector Features or structure

KSD 9700 Rơ le nhiệt thường đóng 250V 10A 95 độ

Gia: 10.000 VNĐ

Tên hàng: KSD 9700 Rơ le nhiệt thường đóng 250V 10A 95 độ;

Mã: KSD9700-95;

Dùng cho: vật tư quạt điện;

Tag: Thermal Switch, Thermal Protector, KSD-9700 Series Thermal Protector Features or structure

Tên hàng: KSD 9700 Rơ le nhiệt thường đóng 250V 5A 70 độ; Mã: KSD9700-70; Dùng cho: vật tư quạt điện; Tag: Thermal Switch, Thermal Protector, KSD-9700 Series Thermal Protector Features or structure

KSD 9700 Rơ le nhiệt thường đóng 250V 5A 70 độ

Giá: 8.500 VNĐ

Tên hàng: KSD 9700 Rơ le nhiệt thường đóng 250V 5A 70 độ;

Mã: KSD9700-70;

Dùng cho: vật tư quạt điện;

Tag: Thermal Switch, Thermal Protector, KSD-9700 Series Thermal Protector Features or structure

Tên hàng: OZ-SS-112LM1 Rơ le 6 chân 12VDC 16A/240VAC; Mã: OZ-SS-112LM1; Dùng cho: Vật tư biến tần

OZ-SS-112LM1 Rơ le 6 chân 12VDC 16A/240VAC

Giá: 28.000 VNĐ

Tên hàng: OZ-SS-112LM1 Rơ le 6 chân 12VDC 16A/240VAC;

Mã: OZ-SS-112LM1;

Dùng cho: Vật tư biến tần

Tên hàng: F3AA012E FTR-F3AA012E Relay 12V 5A; Hãng sx: TAKAMISAWA; Mã: F3AA012E

F3AA012E FTR-F3AA012E Relay 12V 5A

Giá: 19.500 VNĐ

Tên hàng: F3AA012E FTR-F3AA012E Relay 12V 5A;

Hãng sx: TAKAMISAWA;

Mã: F3AA012E

Tên hàng: P4CP012W1 Relay 1POLE X 2, H-BRIDGE—25 A FOR AUTOMOTIVE APPLICATIONS; Mã: P4CP012W1'

P4CP012W1 Relay 1POLE X 2, H-BRIDGE—25 A FOR AUTOMOTIVE APPLICATIONS

Giá: 120.500 VNĐ

Tên hàng: P4CP012W1 Relay 1POLE X 2, H-BRIDGE—25 A FOR AUTOMOTIVE APPLICATIONS;

Mã: P4CP012W1′

Tên hàng: SLI-12VDC-SL-A Relay 12VDC 4 chân 30A 250V; Mã: SLI-12VDC-SL-A;

SLI-12VDC-SL-A Relay 12VDC 4 chân 30A 250V

Giá: 19.000 VNĐ

Tên hàng: SLI-12VDC-SL-A Relay 12VDC 4 chân 30A 250V;

Mã: SLI-12VDC-SL-A;

Tên hàng: HF92F-024D-2A11S Relay 24VDC 30A 275VAC; Mã: HF92F-024D-2A11S

HF92F-024D-2A11S Relay 24VDC 30A 275VAC

Giá: 108.500 VNĐ

Tên hàng: HF92F-024D-2A11S Relay 24VDC 30A 275VAC;

Mã: HF92F-024D-2A11S

Tên hàng: Rơ le nhiệt 27x55mm

Rơ le nhiệt 27x55mm

Giá: 16.000 VNĐ

Tên hàng: Rơ le nhiệt 27x55mm

Tên hàng: Rơ le nhiệt 27x55mm

Rơ le nhiệt 20x36mm

Giá: 23.500 VNĐ

Rơ le nhiệt 20x36mm

LÊN ĐẦU TRANG