SIEMENS

Tên hàng: Cảm ứng màn hình HMI SIEMENS TP270-10 6AV6 545-0CC10-0AX0; Mã: TP270-10_CU; Dùng cho: vật tư màn hình

Cảm ứng màn hình HMI SIEMENS TP270-10 6AV6 545-0CC10-0AX0

Giá: Liên Hệ

Tên hàng: Cảm ứng màn hình HMI SIEMENS TP270-10 6AV6 545-0CC10-0AX0;

Mã: TP270-10_CU;

Dùng cho: vật tư màn hình

Tên hàng: Cảm ứng màn hình HMI Siemens MP277-10 6AV6643-0CD01-1AX1; Mã: MP277_CU

Cảm ứng màn hình HMI Siemens MP277-10 6AV6643-0CD01-1AX1

Giá: Liên Hệ

Tên hàng: Cảm ứng màn hình HMI Siemens MP277-10 6AV6643-0CD01-1AX1;

Mã: MP277_CU

Tên hàng: Cảm ứng màn hình HMI Siemens TP270-10 6AV6545-0CC10-0AX0; Mã: TP270_CU

Cảm ứng màn hình HMI Siemens TP270-10 6AV6545-0CC10-0AX0

Giá: Liên Hệ

Tên hàng: Cảm ứng màn hình HMI Siemens TP270-10 6AV6545-0CC10-0AX0;

Mã: TP270_CU

Tên hàng: Cảm ứng màn hình HMI Siemens TP170B 6AV6545-0BC15-2AX0 6AV6 545-0BC15-2AX0; Mã: TP170B_CUTên hàng: Cảm ứng màn hình HMI Siemens TP170B 6AV6545-0BC15-2AX0 6AV6 545-0BC15-2AX0; Mã: TP170B_CU

Cảm ứng màn hình HMI Siemens TP170B 6AV6545-0BC15-2AX0 6AV6 545-0BC15-2AX0

Giá: Liên Hệ

Tên hàng: Cảm ứng màn hình HMI Siemens TP170B 6AV6545-0BC15-2AX0 6AV6 545-0BC15-2AX0;

Mã: TP170B_CU

Tên hàng: Cảm ứng màn hình HMI Siemens Smart700IE 6AV6648-0BC11-3AX0; Mã: Smart700IE_CU

Cảm ứng màn hình HMI Siemens Smart700IE 6AV6648-0BC11-3AX0

Giá: Liên Hệ

Tên hàng: Cảm ứng màn hình HMI Siemens Smart700IE 6AV6648-0BC11-3AX0;

Mã: Smart700IE_CU

Module IGBT SIEMENS BSM50GB100DN1 BSM50GB120DN1 BSM50GB100D BSM50GB120D

Module IGBT SIEMENS BSM50GB100DN1 BSM50GB120DN1 BSM50GB100D BSM50GB120D

Giá: Liên hệ

Module IGBT SIEMENS BSM50GB100DN1 BSM50GB120DN1 BSM50GB100D BSM50GB120D

Module IGBT SIEMENS SKM50GB101D SKM75GB101D SKM75GB121D SKM50GB121D

Module IGBT SIEMENS SKM50GB101D SKM75GB101D SKM75GB121D SKM50GB121D

Giá: Liên hệ

Module IGBT SIEMENS SKM50GB101D SKM75GB101D SKM75GB121D SKM50GB121D

Module IGBT SIEMENS BSM75GB120DN1 BSM75GB100DN1 BSM75GB120DN BSM75GB100D

Module IGBT SIEMENS BSM75GB120DN1 BSM75GB100DN1 BSM75GB120DN BSM75GB100D

Giá: Liên hệ

Module IGBT SIEMENS BSM75GB120DN1 BSM75GB100DN1 BSM75GB120DN BSM75GB100D